دانلود آهنگ

متن موزیک حمید عسکری ایده آل

جهان رو اگم زیرو رو کنم محاله بجز تو آرزو کنم
با کیفیت ترین حس جهان اینه که تو قلب تو زندگی کنم
تو عشق ایده آل منی دارم گرفتار تو میشم
اگه جهان تو رو فقط بذاره خودم طرفدار تو میشم
خوشبختی اینه که با تو زندگی کنم
هرچی برگردم عقب باز انتخاب ت می کنم
به تو و این آدم ا عشقمو ثابت می کنم
خوشبختی اینه که با تو زندگی کنم
هرچی برگردم عقب باز گزینش ت می کنم
به تو و این آدم ا عشقمو ثابت می کنم
همیشه عاشقتم حرفمو ثابت می کنم
♫♫♫
هر چی که می خواستم و نمی شد
با تو دار پیش میاد جهت من
بسیار زیاد ا رفیق دارن همین الان پیش تو باشن بجای من
تو عشق ایده آل منی دارم گرفتار تو میشم
اگه جهان تو رو فقط بذاره خودم طرفدار تو میشم
خوشبختی اینه که با تو زندگی کنم
هرچی برگردم عقب باز گزینش ت می کنم
به تو این آدم ا عشقمو ثابت می کنم